Advies Overstappen

 U wilt overstappen van zorgverzekeraar.

U kunt één keer per jaar van zorgverzekeraar veranderen. U dient dan wel voor 1 januari uw huidige zorgverzekering op te zeggen. Deze opzegging wordt meestal gedaan door de nieuwe zorgverzekeraar zodra u zich heeft aangemeld. Het is belangrijk dat u hier navraag naar doet,  zodat u zeker weet dat dit goed verloopt.
Indien u uw huidige verzekering heeft opgezegd en zich nog niet heeft aangemeld bij een andere zorgverzekeraar dan heeft u tot 1 februari de tijd om over te stappen naar de nieuwe zorgverzekeraar. De verzekering bij de nieuwe zorgverzekeraar gaat dan met terugwerkende kracht op 1 januari in.

Eenvoudig Zorgverzekeringen 2019 Vergelijken Klik Hier

U wilt overstappen van energieleverancier.

Indien u een overeenkomst heeft van onbepaalde tijd, kunt u overstappen wanneeer u wilt. U kunt zich dan als klant aanmelden bij uw gewenste energerieleverancier. Hiermee treedt de procedure van het overstappen in werking;
– Uw nieuwe energieleverancier zal uw aanvraag voor overstappen naar uw netbeheerder sturen.
– Vervolgens controleert de netbeheerder de aanvraag waarna deze de betrokken partijen informeert.
– Uw meterstanden zullen aan uw huidige en aan uw nieuwe energieleverancier worden doorgegeven.
– Van uw oude energieleverancier ontvangt u tenslotte een eindafrekening.

Het is aan te raden om direct na de aanmelding bij uw nieuwe energieleverancier, uw meterstanden door te geven aan uw huidige (voormalige) energieleverancier. Uw eindafrekening wordt dan op basis van de gemeten meterstanden opgemaakt. Indien u deze standen niet doorgeeft, dan worden uw meterstanden geschat. Dit kan leiden tot negatieve gevolgen voor uw eindafrekening en de hoogte van uw nieuwe voorschotnota.

Indien u een contract heeft voor bepaalde tijd, betekent dit niet dat u niet tussentijds mag of kan overstappen. Het is wel zo dat de oude energieleverancier een opzegvergoeding in rekening kan brengen.

Tip: Soms betaalt uw nieuwe energieleverancier de boete. U kunt hiervoor contact opnemen met uw nieuwe energieleverancier of kijken op diens website.
Hieronder ziet u wat uw energieleverancier uw maximaal in rekening mag brengen, indien u voor het aflopen van het contract een overstap maakt.

Duur tot afloop contract Hoeveel moet u maximaal betalen
Korter dan 1,5 jaar € 50,-
1,5 tot 2 jaar € 75,-
2 tot 2,5 jaar €100,-
Langer dan 2,5 jaar €125,-

Let op: Het energiebedrijf mag deze boete ( de opzegvergoeding indien uw dus een overstap maakt voordat uw contractsduur afloopt) per product vragen, dus voor gas én voor elektriciteit. Als u dus met beiden stopt, betaalt u dus maximaal het dubbele bedrag.

Overstappen van aanbieder? Klik hier