Contact met Keuzemenu.info

Beste bezoeker van de website keuzemenu.info

Contact over klachten over één van de bedrijven die op deze website staan

Soms ontvangen wij e-mails van bezoekers over klachten van bedrijven die op deze website te vinden zijn. Helaas, wij zijn niet bij machte hier iets aan te doen. Wij staan namelijk niet in contact met deze bedrijven. U zult zich dan ook om deze reden voor klachten en dergelijke rechtstreeks tot het betreffende bedrijf  moeten wenden. De contactgegevens van veel bedrijven en instellingen kunt u makkelijk op onze website vinden. Typ in de zoekbalk de naam van het bedrijf in en u vindt meteen alle contactgegevens, zoals het telefoonnummer, e-mail adres, correspondentie adres. Ook vindt u doorgaans een link naar de contactpagina van een bedrijf.

Contact omtrent onze Doorverbindservice & Nummerinformatiedienst

Heeft u vragen en of opmerkingen over onze Doorverbindservice & Nummerinformatiedienst?  Misschien vindt u het antwoord in onderstaande informatie.

Onze diensten bestaan uit, zoals ook te lezen is op de pagina “ Over Keuzemenu”, het verstrekken van klantenservice telefoonnummers met de door ons uitgeschreven telefonische keuzemenu’s van bedrijven en aanvullende informatie zoals de telefonische openingstijden. Ook bieden wij als service een Nummerinformatiedienst en Doorverbindservice aan. Middels deze diensten geven wij de gezochte nummerinformatie en bieden de klant de mogelijkheid direct doorverbonden te worden met de gewenste organisatie.

Wij zijn hiermee één van de tientallen nummerinformatiediensten die de ACM (Autoriteit Consument & Markt en voorheen OPTA) tientallen jaren geleden expliciet in het leven heeft geroepen voor het leveren van telefoonnummerinformatie tegen een bepaald tarief per minuut. Wij hanteren een tarief van 90 cent per minuut (90cpm). Het tarief dat veel nummerinformatiediensten hanteren.

De ACM stelt strikte eisen en voorwaarden waaraan een nummerinformatiedienst moet voldoen en het spreekt voor zich dat wij hier ons volledig aan houden.

Hieronder een uitleg van onze doorverbindservice & nummerinformatiedienst via deze website www.keuzemenu.info met daarin verwerkt alle eisen van de ACM:

Bij de door ons gebruikte telefoonnummers op de website staat aangegeven dat het ons telefoonnummer is en dat wij u desgewenst (anoniem) doorverbinden. Naast ons telefoonnummer staat het tarief vermeld. Wanneer er besloten wordt via ons telefoonnummer te bellen hoort de beller voordat er überhaupt wordt doorverbonden een meldtekst waarin duidelijk alle kosten van het gesprek en het doorverbonden gesprek worden gemeld. De beller heeft hiermee dus vooraf notie van de kosten en hiermee wordt de beller juist in de gelegenheid gesteld om desgewenst op te hangen. Hierna maken wij ons (nogmaals) kenbaar door een (ingesproken) melding van onze identiteit: “Keuzemenu “.
Vervolgens ontvangt de beller, voordat hij of zij verder wordt doorverbonden, van het gezochte bedrijf of organisatie het reguliere telefoonnummer. Dit via onze computer of via één van onze medewerkers. Dit is onze nummerinformatiedienst. Ook hier wordt de beller in de gelegenheid gesteld om na het ontvangen van het reguliere telefoonnummer desgewenst op te hangen. Wij zien dan ook dat veel bellers dit doen om mogelijk na ontvangst van dit telefoonnummer zelf verder contact opnemen met het gewenste bedrijf of organisatie. Indien er wél besloten wordt gebruik te maken van onze doorverbinddienst geldt het tarief dat wij aan het begin van het gesprek hebben gemeld.

Mocht u ondanks bovenstaande informatie toch nog vragen of opmerkingen hebben, stuurt u dan het email adres:

info@keuzemenu.info.